სათაური 1

კალათაში + 300₾ 350₾

სათაური 2

კალათაში + 70₾ 80₾

სათაური 3

კალათაში + 400₾ 550₾

(3 პროდუქტი (7 დან)

მექანიზმი

შუშა

სამაჯური

კორპუსი

ინდიკაცია

ფგჰგფჰ

Block Random